top of page

Specjalizacje branżowe

Gospodarka Morska

Zmiany w prawie podatkowym stanowią wielkie wyzwanie dla firm działających w sektorze morskim i stoczniowym. Nasza Kancelaria ma ogromne doświadczenie w obsłudze księgowo - podatkowej firm związanych z branżą morską i stoczniową. Praktycznie od początku naszej działalności w gronie naszych klientów znajdują się firmy z tego sektora.

Rolnictwo

Branża rolnicza i przemysł spożywczy ulegają transformacji pod wpływem przepisów unijnych, przy wdrażaniu innwowacji i modernizacji. Specyfika wymaga kompleksowego wsparcia zarówno w zakresie księgowości ale także doradztwa podatkowego, prawnego czy finansowego. Zapewniamy pełną obsługę, w tym także planowanie strategii rozwoju czy restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Telekomunikacja, media, technologie

Sektor TMT to branża, która rozrasta się w błyskawicznym tempie. Nowe technologie wkraczają w nasze życie wymagając dynamicznego dostosowania się do zmian. Naszym klientom z sektora TMT oferujemy pomoc m.in. w ustalaniu strategii podatkowych, optymalizacji, pozyskiwaniu funduszy na wdrażanie nowych technologii oraz B+R.

Nieruchomości

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w obejmujące segmenty rynku nieruchomości komercyjnych (w tym hoteli), tworzyliśmy biznes plany i projekcje finansowe dla jednych z największych inwestycji nieruchomości komercyjnych w regionie. Oferujemy wsparcie dla inwestorów zarówni polskich jak i zagranicznych we wszystkich kwestiach związanych z tą branżą.

 

Dobra konsumenckie

Branża dóbr konsumenckich obejmuje  między innymi handel hurtowy i detaliczny, produkty konsumenckie czy również transport, usługi hotelarskie oraz gastronomia. Obsługujemy firmy z wymienionych działów zarówno mikro jak i małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. 

 

bottom of page